Elabe Poll: 1st Round Macron 25.5% Le Pen 25% Fillion 17.5% - LiveSquawk

Via Livesquawk

  • 1st round Macron 25.5%, Le Pen 25%, Fillion 17.5%
  • Macron, Fillion would beat Le Pen in second round